www.projecteu.org
Dnes je: 21. 09. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.

 

Vážená pani, Vážený pán,

                                                                                                                                           

    chcem Vás informovať, že  Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku 2015 realizuje v rámci projektu Podporujeme rozvoj na hornej Nitre (spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) vyhľadávanie regionálnych jedinečností pre  oblasť:

 

·      kultúrne dedičstvo           

·      prírodné a budované (umelé) prostredie človeka

·      poľnohospodársky a potravinársky priemysel 

·      priemyselné a technické riešenia           

·      turizmus a gastronómia zdravie a životný štýl, šport

 

 

Odborná pracovná skupina pri Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra, bližšie identifikovala  celkom 40  regionálnych jedinečností (z toho 13 osobností).

 

      Vzhľadom k tomu, že plánujeme vytvoriť kalendár pre r. 2016, chceme Vás požiadať o spoluprácu pri výbere 12 regionálnych jedinečností z priloženého zoznamu.  

 

      V prípade, že máte záujem podporiť uvedenú iniciatívu, zašlite najneskôr do 20. decembra 2015 celkom max. 12regionálnych jedinečností z priloženého zoznamu, ktoré by podľa Vášho  názoru mali byť zahrnuté do kalendára Regionálnych jedinečností 2016.

Príloha :  Zoznam navrhovaných regionálnych jedinečností 

 

 1. Vrch Vtáčnik – symbol prírody nášho regiónu

Kategorizácia: Prírodné prostredie / cestovný ruch. Význam: národný

 

 1. Prameň národnej rieky Nitra

Kategorizácia: Prírodné prostredie / cestovný ruch. Význam: národný

 

 1. Kúpele Bojnice – Najstarší kúpeľný dom, termálne jazero a pramene

Kategorizácia: Prírodné prostredie / kultúrne dedičstvo / cestovný ruch / zdravie a životný štýl. Význam: medzinárodný

Argumentácia: PaedDr. Sylvia Maliariková

 

 1. Pamiatky Veľkej Moravy na hornej Nitre - zrekonštruované základy kostolíka na kopci Hôrka v Horných Vesteniciach, dechtárske jamy Bojnice a i.

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný

 

 1. Vyšehrad- starobylé hradisko a pekný vrch

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo / prírodné prostredie. Význam: národný

 

 1. Hornonitriansky banský skanzen  a tradícia banskej výroby na hornej Nitre - súčasť priemyselného kultúrneho dedičstva

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo / budované prostredie človeka / cestovný ruch

Význam: medzinárodný

    

 1. Sklársky skanzen “ Sklený sen“ vo Valaskej Belej  s odkazom na tradície sklárskej výroby v Gápli.

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo / cestovný ruch. Význam: národný

 

 1. Tradičný odev a úprava hlavy mladuchy s prvkami beliansko-čičmianskej výšivky

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný


 1. Prievidzský mestský odev  a jeho súčasti - čepiec zlatohlav, filigránske gombíky, nášivky, spony a spínadlá

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný


 1. Signálny hudobný nástroj Handrárska píšťala z Kamenca pod  Vtáčnikom 

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný

 


 1. Hornonitrianske folklórne slávnosti – prezentácia autentického folklóru a ľudového umenia hornej Nitry, galéria ľudovej plastiky - Lesopark Prievidza                                  Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo / cestovný ruch, Význam: regionálny          
 2. Vodný svet – Sebedražie - rekreačno-oddychový areál  s megalitickým  ohniskom, račou farmou,  školou v prírode, minigolfovým ihriskom a galériou originálnych kamenných a drevených diel popredných slovenských umelcov                                               

 

 1. Chrenovské kamenné gule  - zaujímavý geologický úkaz v pieskovom lome na severnom výbežku pohoria Vtáčnik.

Kategorizácia: Prírodné prostredie. Význam: regionálny

 

 1. Novácko-košské  mokrade – originálny ekosystém 30 – ich mokradí vzniknutý v dôsledku poddolovania  

Kategorizácia: Prírodné prostredie. Význam: regionálny

           

 1. Súbor šľachtických sídel na hornej Nitre s prvkami románskej, gotickej a renesančnej architektúry

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo / cestovný ruch


 1. Kamenné ľudové náhrobky na hornej Nitre (Cígeľ, Nová Lehota, Malá Lehota)

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo / cestovný ruch, Význam: národný

       

17.  Pamiatky židovskej kultúry na hornej Nitre (Prievidza, Diviacka Nová Ves)

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný


18.  Hauerlandské nárečie - nemecké nárečie, v ktorom sa zakonzervovala archaická bavorská a saská nemčina v podobe zo 14.storočia a rokmi sa mnohými výrazmi dostala i do hornonitrianskeho nárečia

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný

 

19.  Technické pamiatky  hornej Nitry ( Mlyny v Chrenovci a Čereňanoch s pôvodným technickým zariadením, ktoré nemá na Hornonitrí obdobu)

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo . Význam: regionálny                               

   

 1. Sorela – unikátna fasádna výzdoba domov prievidzského sídliska Píly.                                                                                                              Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národný 

      Argumentácia:  Mgr. Amália Lomnická

 

 1. Slovensko Európe a svetu – unikátny súbor výtvarných  biografií významných osobností Slovenska od  Milana Medúza

        Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo. Význam: národn

 

 1. Ľudový skanzen Máčovské gazdovské dvory s  expozíciami  tradičného bývania, poľnohospodárskych vozov a strojov a pálenia smoly                                                  Kategorizácia : Kultúrne dedičstvo / cestovný ý ruch. Význam: regionálny         

 

23.  Mendelov dom vo Vyšehradnom  - typický dvojpodlažný trojpriestorový dom z 19. stor., zrekonštruovaný

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo . Význam: národný 

 

 1. Pravniansky mestský odev a jeho súčasti  -   pravnianska výšivka, pravnianska sieť, čepiec zlatohlav a ďalšie.

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo . Význam: národný 

 

25.  Zvonice v Nitr. Pravne/Vyšehradnom, Lipníku a Zemianskych Kostoľanoch(neuvádzajú sa v žiadnej encyklopédii venovanej tejto problematike a preto  sú hodné pozornosti)

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo . Význam: regionálny 

 

26.  Sypárne v Malinovej - jedinečné objekty, ktoré sa nikde inde nezachovali

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo . Význam: regionálny 

 

27.  Rumpálové studne  – 6 rumpálových studní v Chrenovci (najvyššia koncentrácia týchto jednoduchých technických objektov na jednom mieste)

Kategorizácia: Kultúrne dedičstvo . Význam: regionálny  

 

 

 

Osobnosti:

 

1. Anton Miššuth – (1866-1935) – národný buditeľ, publicista, básnik, verejný činiteľ.  Ako kňaz pôsobil v Prievidzi a v Chrenovci. V rokoch 1929-1934 bol starostom Prievidze. Aktívne prispieval do                 regionálneho časopisu Náš kraj.

2. Peter Tvrdý (1850 – 1935) – jazykovedec,  autor  prvého Slovenského frazeologického slovníka. Istý čas žil v Koši a v Prievidzi.

3. Daniel Krman (1663-1740) – barokový spisovateľ – nižšiu školu absolvoval v Divackej Novej Vsi. Patril k najvýznamnejším slovenským spisovateľom obdobia baroka.

4. Alexander Bizai -  (1826-1871) – kňaz, ľudovýchovný pracovník, zakladateľ prvej verejnej knižnice v regióne (Chrenovec).

5. Jozef Fedora – (1910 – 1975) maliar, grafik, výtvarný pedagóg tvoril portréty, figurálne námety, krajiny, zátišia, inklinoval ku grafike, ilustrácii a satirickej kresbe, zúčastňoval sa na pokrokovom hnutí, ktoré našlo odraz i v jeho tvorbe, ako účastník SNP bol väznený gestapom, venoval sa i literárnej tvorbe (román Mrákava a reportáže z koncentračného tábora Svedkovia nesmú mlčať).

6. Imrich Vysočan – (1924-1994) – akademický maliar, pedagóg – autor  časti výtvorov ojedinelej výzdoby na sídlisku Píly známej pod názvom sgrafiti. Od začiatku 60-tych rokov pôsobil ako docent na SVŠT v Bratislave.

7. Ladislav Stanček – (1898-1979) – hudobný skladateľ, zbormajster, učiteľ. Jeho meno nesie súčasná Základná umelecká škola v Prievidzi.

8. Ján Roháč – (1932-1966) - filmový, divadelný a televízny režisér, scenárista. Narodil s v Nitrianskom Pravne. Spolupracoval s pražským Semaforom. Podieľal sa na filme Kdyby tisíc klarinetů.

9. Ján Mjartan – (1902 – 1996) etnograf, univerzitný profesor, múzejník stál pri zrode Muzeálneho spolku hornej Nitry a Múzea hornej Nitry, publikoval početné etnografické štúdie a publikácie, bol zakladateľom a hlavným redaktorom časopisu Slovenský národopis a riaditeľom Národopisného ústavu SAV.

10. Jozef Škopec (19. storočie)- mecén, ktorý sa usiloval  pozdvihnúť mesto, na vlastné náklady ukončil stavbu tunajšieho starobinca i požiarom zničenú vežu kostola s hodinami, vďaka svojim skutkom bol prvým čestným občanom mesta.

11. Koloman Novacký - (1897-1969)- včelársky odborník, autor viacerých kníh o včelárstve. Svoje včelie úle mal umiestnené aj v Nitrianskom Pravne. Viedol kurzy chovu včelích matiek. V roku 1926 založil v Prievidzi Včelárske ľudové družstvo.

12. Jozef Damko -  sochár (1872 – 1955) Narodil v Nitr. Pravne, v 80-tych rokoch odišiel do Budapešti, kde študoval na  na Umelecko-priemyselnej škole, v Stróblovej majstrovskej škole a na Akadémii Julien v Paríži. Patril medzi najvyhľadávanejších sochárov svojej doby. Jeho dielo  patrí dvom národným kultúram - slovenskej a maďarskej. Na cintoríne v Nitr. Pravne sa nachádza jeho pomník na hrobe jeho matky

13. Jozef Lenhart (1920 – 2010)ľudový umelec,  remeselník a zberateľ, tvorca Hornonitrianskeho črpáka

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács