www.projecteu.org
Dnes je: 21. 09. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Poskytované služby

Poskytované služby

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Poskytované služby

 • informačná činnosť (o EÚ, štrukturálnych fondoch a iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju)
 • poradenská činnosť (pre podnikateľské subjekty, VÚC, obce a mikroregióny, mimovládne organizácie a občanov)
  • pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
  • pri tvorbe stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • projektová činnosť
  • príprava projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc (fondy EÚ, iné zahraničné fondy)
  • príprava a vypracovanie projektových zámerov
  • vyhľadávanie projektových partnerov
 • propagačná činnosť
  • propagácia rozvoju regiónu
  • podpora rozvoja vzdelávania a rozvoja rekvalifikačných programov a ľudských zdrojov

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács