www.projecteu.org
Dnes je: 21. 09. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Poslanie

Poslanie

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Poslanie

 • podpora, iniciovanie, koordinovanie a uskutočňovanie strategických aktivít, zameraných na hospodárske, sociálne, kultúrne a  spoločenské povznesenie regiónu.

Deklaratívne komuniké z valného zhromaždenia
ZRRHN
konaného 2. mája 2007 v Prievidzi

S cieľom:

 • zlepšenia kvality života obyvateľov,
 • posilnenia sociálnej a ekonomickej súdržnosti,
 • udržateľnosti rozvoja regiónu Horná Nitra.
Členovia ZRRHN, prítomní na valnom zhromaždení, týmto vyjadrujeme svoj súhlas s orientáciou združenia v nasledovnom období na:

 1. Zlepšovanie informovanosti potenciálnych konečných prijímateľov pomoci EÚ, hlavne v oblasti štrukturálnych fondov EÚ.
 2. Zabezpečenie a aktualizáciu jednotného zásobníka projektov.
 3. Vypracovanie a aktualizáciu analýzy potenciálu regiónu.
 4. Hľadanie vhodných projektových partnerov cezhraničnej spolupráce.
 5. Prípravu a implementáciu vlastných projektov.
Naďalej chceme napomáhať zavádzaniu princípov Národnej stratégie trvalej udržateľnosti rozvoja (TUR) v SR v našom regióne.

Týmto očakávame, že nastane:

 • zlepšenie prostredia na prípravu a implementáciu rozvojových programov z fondov EÚ,
 • podpora všestrannej reformy regiónu horná Nitra,
 • efektívne využitie vnútorných a vonkajších rozvojových zdrojov,
 • zvýšenie sociálneho kapitálu a stimulácia komunikujúceho prostredia,
 • lepšie zavádzanie princípov Národnej stratégie TUR SR.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács