www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Členovia

Členstvo v združeníČlenovia

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Členstvo v združení

Členom združenia sa môže stať každá právnická osoba a každá fyzická osoba so živnostenským oprávnením, ktorá preukáže legalitu svojej existencie a podá písomnú prihlášku za člena združenia. O akceptovaní prihlášky za člena rozhodne rada združenia (ďalej len rada) na svojom najbližšom zasadnutí. Členstvo zaniká vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia, alebo vylúčením pre porušenie stanov združenia, zánikom združenia z iných dôvodov. Povinnosťou člena združenia je záväzok vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu.

Členovia majú právo byť informovaní o činnosti združenia a zúčastňovať sa valného zhromaždenia; upozorniť na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť; zúčastňovať sa   na činnosti, akciách a aktivitách združenia.

Členovia sú povinní dodržať stanovy združenia, platiť riadne a včas členské príspevky; zúčastňovať sa valného zhromaždenia a poskytovať združeniu potrebné údaje a informácie pre činnosť združenia.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács