www.projecteu.org
Dnes je: 22. 06. 2018
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Organizačná štruktúra

1. PREDSEDA ZDRUŽENIA:2. RADA ZDRUŽENIA:3A. SEKCIE ZDRUŽENIA:3B. ODBORNÉ PRACOVNÉ KOMISIE:4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV (VZ):5. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA):6. REVÍZNA KOMISIA (RK):

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

1. PREDSEDA ZDRUŽENIA:

 

 

Je štatutárny orgán združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a koná menom združenia vo vzťahu k tretím osobám. Volí ho valné zhromaždenie (ďalej VZ) na dobu štyroch rokov.
Je viazaný rozhodnutím valného zhromaždenia a len v jeho intenciách môže konať. Je členom rady, zvoláva a vedie jej rokovanie.

 

RSDr. Ján CIPOV, predseda Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom, podpredseda ZMO Horná Nitra.

 

starosta obce


Adresa:   972 42 Lehota pod Vtáčnikom
             Podhradská ulica č. 105/99
 

Dátum a miesto narodenia : 5. november 1933, Villenevue Sur ANVERS
                                       Francúzsko
Stav : ženatý
 

Vzdelanie :

1940 – 1947 Základná škola – 1 rok Francia, od roku 1941 Lehota pod Vtáčnikom
1947 – 1950 Učňovská škola pre obchod
1960 – 1963 Stredná poľnohospodárska s maturitou
1972 – 1975 Vysoká škola politická Moskva, smer medzinárodné vzťahy a ekonomika riadenia
1975 – 1976 Obhajoba rigoróznej práce Praha, popri zamestnaní.

Prax :
1950 – 1951 Chemické závody Nováky – robotník
1952 – 1952 Elektrostav Zemianske Kostoľany – robotník
1952 – 1953 Novácke uhoľné bane – baník v podzemí
1953 – 1956 Základná vojenská služba
1956 – 1958 Správa zboru nár. bezpečnosti Nitra – príslušník
1958 – 1959 Jednota ĽSD Prievidza – vedúci nákup. oddelenia
1959 – 1966 Miestny národný výbor Lehota pod Vtáč. – predseda
1966 – 1989 Okresné, krajské a ústredné orgány KSS – pracovník a tajomník OV KSS Prievidza,
                   tajomník SKV KSS Banská Bystrica, ved. odboru soc. politiky ÚV KSS Bratislava
1990 – 1992 baník v podzemí
1992 - invalidný dôchodca
od roku 1994 doposiaľ - starosta obce Lehota pod Vtáčnikom

Iné funkcie :

  • od roku 2005  - poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

Čestné funkcie po roku 1989 :

  • predseda Združenia miest a obcí Horná Nitra od roku 1997 do r. 2007 (10 rokov)
  • od r. 2007 doposiaľ podpredseda Združenia miest a obcí Horná Nitra.

Jazykové znalosti aktívne ruský jazyk
pasívne francúzsky jazyk

Osobitné záujmy : šport, poľovníctvo

 

 

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács