www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Organizačná štruktúra

1. PREDSEDA ZDRUŽENIA:2. RADA ZDRUŽENIA:3A. SEKCIE ZDRUŽENIA:3B. ODBORNÉ PRACOVNÉ KOMISIE:4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV (VZ):5. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA):6. REVÍZNA KOMISIA (RK):

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV (VZ):

Najvyšší orgán združenia zložený zo zástupcov jednotlivých členov združenia a to za každého člena jeden zástupca. V záujme koordinácie rozvoja regiónu budú na VZ prizývaní predstavitelia regionálnej a štátnej verejnej správy s hlasom poradným.
Hlavným poslaním VZ je zhodnotenie činnosti za obdobie posledného zasadnutia a poskytnutie informácií všetkým členom o cieľoch a úlohách pre nasledovné obdobie. Prijíma na záver deklaratívne komuniké, ktoré je dokumentom pre stanovenie cieľov a úloh rady a jednotlivých sekcií.


Volí:
 • predsedu združenia
 • revíznu komisiu
 Schvaľuje:

 • stanovy združenia, ich zmeny a dodatky
 • počet členov rady a jej zloženie
 • počet sekcií
 • predsedov sekcií
 • riaditeľa regionálnej rozvojovej agentúry
 • výšku členského príspevku
 • ročnú účtovú závierku
 • správu o činnosti združenia
 • správu revíznej komisie
 • deklaratívne komuniké, plán a rozpočet
 • menuje a odvoláva likvidátora
Rokuje minimálne 1 x ročne.


Mimoriadne rozšírené valné zhromaždenie ZRRHN 5.11.2012 v Huňadyho sále v Bojnickom zámku


Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács