www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Organizačná štruktúra

1. PREDSEDA ZDRUŽENIA:2. RADA ZDRUŽENIA:3A. SEKCIE ZDRUŽENIA:3B. ODBORNÉ PRACOVNÉ KOMISIE:4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV (VZ):5. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA):6. REVÍZNA KOMISIA (RK):

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

5. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA):

Je výkonnou zložkou združenia a obhospodaruje majetok združenia. Činnosť regionálnej rozvojovej agentúry bude zameraná do týchto oblastí:


  • tvorba stratégie obnovy a rozvoja regiónu vrátane stanovenia priorít
  • na základe návrhov projektov rady združenia spracovávať resp. zadávať projekty pre rozvoj regiónu a zabezpečovať ich realizáciu
  • rozvoj a obnova infraštruktúry
  • podpora rozvoja vzdelávania a ľudských zdrojov  
  • marketing a propagácia regiónu
  • napojenie na sieť existujúcich zahraničných agentúr a fondov.Ing. Jozef Takács, riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry a projektový manažér

 

Vzdelanie a školenia:

1981 – 1986 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, odbor: Automatizácia a regulácia/Strojárska aplikovaná elektronika/mikropočítačová technika

9/1999 - 7/200 Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, odbor: Ekonomika a manažment neziskových organizácii

01. – 10/2002 Centrum vzdelávania neziskových organizácií a SAIA Žilina, n.o., predmet školenia: Projektová škola EÚ

10/2002 - 4/2003 Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., predmet školenia: Projekt ďalšieho vzdelávania v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja - REGION-BILD

01 – 10/2006 EUROFORMERS, s.r.o., predmet školenia: Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov

08/2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, predmet školenia: Verejné obstarávanie v súvislosti s implementáciou projektov EÚ

12/2008 Centre for the Advancement of Women Foundation(Warsawa), predmet školenia: Lifelong learning programme Grundtvig Learning Partnerships ”I learn all my life: the joy of learning through experience”

2007 – 2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, predmet školenia: Implementácia štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013

 

Pracovné skúsenosti:

9/1986 – 3/1996 Výskumný ústav pre petrochémiu ,a.s. Prievidza – vedúci technického úseku

3/1996 – 11/1998 Mestský úrad Prievidza - Vedúci vnútorného organizačného odboru, hospodárskej správy s odboru medzinárodnej spolupráce

11/1998 – 1/2001 Podnikateľské a inovačné centrum ,BIC Prievidza spol. s r.o. - projektový manažér – Holandský vládny program N.E.W.S. - infocentrum a projekty decentralizovanej spolupráce miest Nijmegen (Holandsko) - Masaya (Nikaragua) – Prievidza

7/2001- doposiaľ Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra - riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry, projektový manažér

Riadenie EU projektov a projektoch medzinárodnej spolupráce

-         SlovakAid “Budovanie podnikateľského inkubátora v Báčskom Petrovci- Srbsko “ od r. 2008

-         ESF E-centrum pre zamestnaných s deťmi

-         IS EQUAL” Projekt na zvládnutie nových foriem organizácie práce (teleworku)  v malých a stredných podnikoch v trenčianskom kraji” (2005-2008)

Príprava  EU projektov a projektoch medzinárodnej spolupráce

-         Sieť inštitúcii relevantných v regionálnom rozvoji pre mesto a dedinu (program cezhraničnej spolupráce Slovensko –Česko. )

-         Vyzva Progress programu EK “Zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúzia” “Vzájomné učenie v oblasti zručností a zamestnanosti z oblasti reštrukturalizácie” projekt “ Reštrukturalizacia a sietovanie Slovensko-Česko-Srbsko PRO RECONSTRUCT NET”“

 (2012)

Participácia na EU projektoch a projektoch medzinárodnej spolupráce:

-         Program EU Leonardo da Vinci/Mobilita  “Stáž mladých nezamestnaných v Nemecku”(2001-2004)

-         Program EU EuropaAID ”Posilnenie občianskeho dialógu medzi Srbskom a EU.” Inteligentná investícia do celoživotného vzdelávania žien”

 

Jazykové znalosti: angličtina, ruština,

Maďarčina, španielčina - základy

 Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács