www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Organizačná štruktúra

1. PREDSEDA ZDRUŽENIA:2. RADA ZDRUŽENIA:3A. SEKCIE ZDRUŽENIA:3B. ODBORNÉ PRACOVNÉ KOMISIE:4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV (VZ):5. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA):6. REVÍZNA KOMISIA (RK):

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

2. RADA ZDRUŽENIA:

Je zložená:
 • predseda združenia
 • predsedovia jednotlivých sekcií 
 • zástupca ZMOHN
 • zástupca MVO (v prípade zániku sekcie MVO)
 • ďalšie osoby schválené VZ
Poslanci NR SR, VÚC a zástupcovia regionálnej verejnej správy sa na základe súhlasu VZ stávajú členmi s hlasom poradným. Rada pripravuje odborné podklady a stanoviská pre rokovanie VZ.

K základným úlohám rady patrí:
 • pripraviť valné zhromaždenie členov
 • predložiť VZ návrh na predsedu združenia
 • stanoviť plán činnosti
 • vypracovať rozpočet združenia
 • koordinovať činnosť sekcií
 • kontrolovať plnenie terminovaných úloh
 • rozhodnúť o prijatí za člena
Volí: predsedu odbornej pracovnej komisie
Rokuje podľa potreby, najmenej 1 x za polrok.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács