www.projecteu.org
Dnes je: 21. 09. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Dokumenty

Dokumenty

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Dokumenty

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Okres Prievidza 2013: sociálno-ekonom. ukazovatele, živ. prostredie.
vyzva.2015.pdf

(stiahnuť.PDF)
 Miestna dátová základňa okresu Prievidza 2005 - 2013  (stiahnuť.PDF)
 Okres Partizánske 2013: sociálno-ekonom. ukazovatele, živ. prostredie. (stiahnuť.PDF)
 Miestna dátová základňa okresu Partizánske 2005 - 2013 (stiahnuť.PDF)
 Miestna dátová základňa okresu Prievidza  (stiahnuť PDF)
 Miestna dátová základňa okresu Bánovce nad Bebravou  (stiahnuť PDF)
 Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Partizánske (stiahnuť PDF)
 Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Bánovce nad Bebravou (stiahnuť PDF) 
 Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Prievidza (stiahnuť PDF)
 Knižnica ZRRHN: Zoznam brožúr a publikácií

(stiahnuť PDF)

 Knižnica ZRRHN: Zoznam CD (stiahnuť PDF)
 Vybrané štatistické ukazovatele okresu Bánovce nad Bebravou (stiahnuť PDF)
 Vybrané štatistické ukazovatele mesta Nováky (stiahnuť PDF) 
 Vybrané štatistické ukazovatele mesta Handlová (stiahnuť PDF) 
 Vybrané štatistické ukazovatele mesta Bojnice (stiahnuť PDF) 
 Vybrané štatistické ukazovatele mesta Bánovce nad Bebravou (stiahnuť PDF) 
 Vybrané štatistické ukazovatele okresu Partizánske - rámcové (stiahnuť PDF) 
 Vybrané štatistické ukazovatele okresu Prievidza - rámcové (stiahnuť PDF) 
 Vybrané štatistické ukazovatele okresu Bánovce nad Bebravou - rámcové (stiahnuť PDF)
 Charakteristika Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra   (stiahnuť PDF)  
 Informačná databáza o potenciáli regiónu (okres Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske) 2011
 Informačná databáza okresov Prievidza a Partizánske 2010
 Informačná databáza okresov Prievidza a Partizánske 2009
 Informačná databáza o potenciáli regiónu (okres Prievidza, Bánovce  nad Bebravou a Partizánske) 2008
 Stanovy str. 1  str.1.jpg 
 Stanovy str. 2 str.2.jpg
 Stanovy str. 3  str.3.jpg 
 Stanovy str. 4 str.4.jpg
 Stanovy str. 5 str.5.jpg 
 Správa o činnosti 2014 (stiahnuť) 
 Správa o činnosti 2013 (stiahnuť) 
 Správa o činnosti 2012 (stiahnuť PDF) 
 Správa o činnosti 2011 (stiahnuť PDF) 
 Správa o činnosti 2010
(stiahnuť PDF)
 Správa o činnosti 2009 (stiahnuť PDF)
 Správa o činnosti 2008 (stiahnuť PDF)
 Správa o činnosti 2007 (stiahnuť PDF)
 Plán činnosti 2006 (stiahnuť PDF)
 Správa o činnosti 2005 (stiahnuť PDF)
 Správa o činnosti 2004 (stiahnuť PDF)
 Výročná správa 2003 (stiahnuť PDF)
 Profil organizácie ZRRHN
(stiahnuť PDF)
 Projekt "Akadémia ženského podnikania - inteligentná investícia do celoživotného vzdelávania žien" (stiahnuť PDF)
 Projekt „Učím sa celý život" program Grundtving (stiahnuť ZIP)
 Projekt Tvoj dom - tvoj podnik v e-urópe telework
(stiahnuť PDF)
 Projekt N.E.W.S (stiahnuť PDF)
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horná Nitra 2002
(stiahnuť PDF)

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács