www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Realizované projekty

Naše skúsenosti s projektmi sú nasledovné:

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Naše skúsenosti s projektmi sú nasledovné:

 • Step by step - Program Ministerstva práce USA zameraný na vybudovanie Regionálnej rozvojovej agentúry Prievidza. (r. 1994-1995).
 • Phare / Ecos-Overture - Program európskej komisie zameraný na inter-regionálnu spoluprácu a kohéziu medzi regiónmi a mestami EÚ, Strednou a Východnou Európou, novými nezávislými štátmi a krajinami Stredozemného mora. Projekt Green Action - zameranie: Budovanie priemyselnej zóny v Handlovej. Výstupy: Enviromentálna štúdia baníckej kolónie, Architektonická štúdia, Podnikateľský plán.
  (r.1994-1998).
 • Plán sektorového oživenia PSO - v spolupráci s Holandskou vládou sa uskutočnila:
  - reštrukturalizácia vybraných podnikov v regióne a v blízkom okolí (Martin),
  - ekologický projekt merania kontaminácie spodných vôd v Nováckych chemických závodoch. (r.1994-1998).
 • British Know-how fond - vytváranie nových pracovných príležitostí pre baníkov po expozičnej dobe. (r.1998-2001).
 • Regionálne informačné centrum" - dobudovanie informačnej siete v spolupráci s firmou ERAS DATA PRO Bratislava.
 • Tvoje mesto stredom sveta - Projekt N.E.W.S. (North-East-West-South) - holandský vládny program trojstrannej spolupráce 10 miest v Nikarague, Holandsku, Českej Republike a Slovenskej Republike. V rámci projektu sme vybudovali Informačné a koordinačné centrum N.E.W.S. za účelom stimulácie ekonomických kontaktov s Nikaraguou. Zároveň sme boli lídrami komunálnych projektov a projektov spolupráce mimovládnych organizácií miest Prievidza-Masaya-Nijmegen. Pripravili sme projektový zámer "Vývoz nášho projektového Know-how do menej rozvinutých krajín." (r.1996-2000).
 • "POPY "- Leonardo da Vinci (Mobilita) - akčný program realizácie európskej politiky odbornej prípravy. Od roku 2000 pripravujeme a koordinačne zabezpečujeme stáže mladých nezamestnaných v západnej Európe (Ibbenbueren) - "POPY – Placement of Prievidza Youth" (r.2000-2004,...).
 • "www.tele-work.sk" Projekt IS EQUAL Tvoj dom - Tvoj podnik v Európe je spoločný projekt troch organizácií z Trenčianskeho kraja, ktoré si dali za úlohu pozdvihnúť mieru informovanosti o teleworkingu a jeho rozšírenie v malých a stredných firmách. Telework je forma organizácie práce, pri ktorej pracovník plní v presne dohodnutom čase svoje pracovné úlohy mimo tradičného pracoviska - či už doma, v telecentre alebo na inom mieste vybavenom potrebnými komunikačnými a informačnými technológiami. (r.2005 – 2008).
 • Projekt „E-centrum“ bol zameraný na zriadenie alternatívnej kancelárie pre zamestnancov  osoby s rodinnými povinnosťami, ktorí pre svojho zamestnávateľa pracovali formou teleworkingu, resp. na flexibilnou formou práce. (r.2006 – 2008).
 • Projekt GRUNDTVIG - „Nové partnerstvá - Celoživotné vzdelávanie- výmena skúseností“. (r.2007 - 2009).
 • Projekt SlovakAid - „Podnikateľské a inovačné centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko)“ Rozvojová spolupráca. (r.2008 - 2010).
 • Projekt EUROPAAID - „Akadémia podnikania žien - vynikajúca investícia do celoživotného vzdelávania žien (Srbsko)“. (r.2010 - 2011), partner: ZRRHN.
 • Projekt Asistenční centrum Rozvojová spolupráce českého a slovenského partnera r.12/2013-12/2014, cezhraničný partner: ZRRHN.
Agentúra systematicky monitoruje domáce a zahraničné grantové schémy a pripravuje návrhy projektov pre podnikateľské a neziskové subjekty v regióne.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács