www.projecteu.org
Dnes je: 21. 09. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Projektový zásobník

Projektový informačný zásobník Vám umožní získať aktuálne informácie o možnostiach čerpania štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov na podporu regionálneho rozvoja pre účely realizácie Vašich projektových zámerov. Po vyplnení formulára a jeho odoslaní Vám po jeho spracovaní oznámime aktuálne možnosti čerpania finančných zdrojov na Váš konkrétny projektový zámer.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Žiadateľ/spoločnosť:
Adresa/sídlo:
Mesto:
PSČ:
Podnikateľ. sektor, Verejný sektor, Tretí sektor, Fyzická osoba:
Hosp. odvetvie žiadateľa:
Dátum vzniku podnik. subjektu:
Kontaktná osoba:
Fax:
E-mail: *
O PROJEKTE
Názov projektu:
Stručný zámer projektu:
Predpokladaná doba realizácie:
Predpokladané náklady:
Iné:
Kontrolný kód: *


Na tento formulár Vám príde odpoveď na Vašu mailovú adresu, príp. Vás budeme kontaktovať telefonicky. Poskytnutie informácie je bezplatné.

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács